Nellik

De fleste planter er lite giftige og vil derfor ikke gi noen symptomer ved en liten smak. Nellik (Dianthus) er en slik plante.

Nellik er relativt ufarlig å smake på
Foto: Colourbox

Nellik-familien består av mange ulike arter med varierende utseende. Felles for slekten er at de alle er relativt ufarlig å smake på.

Førstehjelp

  • Fjern eventuelle planterester fra munnen

  • Gi litt å drikke

  • Ta kontakt med Giftinformasjonen for råd om videre oppfølging dersom barnet ditt har spist store mengder plantemateriale.