Nellik

Nellik (Dianthus sp.) er en lite farlig plante, og vi forventer ikke symptomer ved en liten smak. Ta kontakt med Giftinformasjonen (22 59 13 00) hvis barnet ditt har spist større mengder nellik.

Nellik er relativt ufarlig å smake på
Foto: Colourbox

Symptomer ved uhell med nellik

​En liten smak gir vanligvis ikke symptomer.

Førstehjelp ved uhell med nellik

  • Fjern eventuelle planterester fra munnen.
  • Gi litt å drikke.
  • Kontakt Giftinformasjonen (22 59 13 00) dersom barnet ditt har spist store mengder plantemateriale.

Beskrivelse av nellik

Nellikslekta (Dianthus) består av mange arter med varierende utseende. De er ett- til flerårige planter med velluktende blomster. Blomstene sitter enkeltvis eller i kvaster. Bladene er smale og noe sammenvokste ved basis.

Foto: Михайло Павленко / Mostphotos