Myrkongle har sterkt irriterende plantesaft

Myrkongle (Calla palustris) er en plante som inneholder sterkt irriterende plantesaft. Ta kontakt med Giftinformasjonen hvis barnet ditt har spist flere enn 2 bær fra myrkongle.

Myrkongle inneholder sterkt irriterende plantesaft.

Symptomer

  • svi i munnen, i verste fall blemmer og hevelser.

  • magesmerter, kvalme, oppkast og/eller diaré.  

Førstehjelp

  • Fjern eventuelle planterester fra munnen.

  • Gi litt å drikke.

  • Ta kontakt med Giftinformasjonen dersom barnet ditt har spist mer enn 2 bær fra myrkongle. 

  • Det kan bli aktuelt å gi medisinsk kull.

Beskrivelse av myrkongle

Myrkongle er en viltvoksende plante som blir cirka 15-20 cm høy. Planten får kantete, røde bær med en diameter på cirka 10 mm. Inne i hvert bær er det 6-10 frø i en slimete masse.