Munkehette har sterkt irriterende plantesaft

Munkehette (Arum maculatum) er en plante med sterkt irriterende plantesaft. Ta kontakt med Giftinformasjonen hvis barnet ditt har spist flere enn to bær fra munkehette.

Munkehette har en melkesaft som virker sterkt irriterende på øyne, hud og slimhinner. Saften i roten er spesielt irriterende.

Symptomer

  • Svi i munnen, i verste fall blemmer og hevelser.

  • Magesmerter, kvalme, oppkast og/eller diaré.

  • Ved søl i øyne/hud irritasjonseffekter som svie og rødhet.

Førstehjelp

Ved svelging

  • Fjern eventuelle planterester fra munnen.

  • Gi litt å drikke.

  • Ta kontakt med Giftinformasjonen dersom barnet ditt har spist flere enn to bær fra munkehette.

  • Det kan bli aktuelt å gi medisinsk kull.

Søl i øyne/på huden

  • Dersom du har fått plantesaft i øyet eller på huden er det viktig å skylle grundig. 

  • Kontakt lege ved vedvarende symptomer etter skylling.

Beskrivelse av munkehette

Munkehette er en hageplante, med bær som smaker søtt.