Morell

Morelltreet (Prunus avium) har spiselige steinfrukter.

Morell har spiselige steinfrukter
Foto: Lise Ringstad