Lupin er en giftig plante

Lupiner (Lupinus sp.) er giftige planter. Ta kontakt med Giftinformasjonen hvis barnet ditt har spist mer enn fem belger med frø fra lupin.

Lupin er en giftig plante
Foto: Giftinformasjonen

Hele planten inneholder små mengder giftstoff, men det er forholdsvis mer gift i frøene enn i øvrige plantedeler.

Symptomer

Hvis barnet ditt smaker på lupin kan hun/han få vondt i magen, bli kvalm, kaste opp og/eller få diaré.

Giften i lupin kan også gi andre effekter dersom barnet spiser mye av planten.

Førstehjelp

  • Fjern eventuelle planterester fra munnen og gi litt drikke.

  • Ta kontakt med Giftinformasjonen på telefon 22 59 13 00  dersom barnet ditt kan ha spist mer enn fem belger med frø fra lupin.

Beskrivelse av lupin

​Lupin er en hageplante og finnes også forvillet i vegkanter og grøfter. Det finnes en rekke fargevarianter av lupin. Planten får "hårete" belger med frø etter blomstring. Barn kan forveksle belgene med sukkererter.