Lobelia-arter er giftige planter

Lobelia-arter (Lobelia sp.) er giftige planter. Ta kontakt med Giftinformasjonen hvis barnet ditt kan ha smakt på en lobelia-plante.

Hele planten inneholder giftstoffer.

Symptomer

  • Magesmerter, kvalme, oppkast og/eller diaré.

  • Giften i lobelia-arter kan også gi andre effekter, dersom barnet spiser mye av planten.

Førstehjelp

  • Fjern eventuelle planterester fra munnen. 

  • Gi litt å drikke.

  • Ta kontakt med Giftinformasjonen dersom du tror barnet ditt kan ha smakt på en lobelia-plante.

Det finnes en rekke arter av lobelia. I Norge brukes hagelobelia mye som prydplante. Denne har mørkeblå blomster.