Liguster har irriterende plantesaft

Liguster (Ligustrum vulgare) er en plante som inneholder irriterende plantesaft. Ta kontakt med Giftinformasjonen (22 59 13 00) hvis barnet ditt har spist flere enn 10 bær fra liguster.

 

Symptomer ved forgiftning med liguster

Ved små inntak: ​Magesmerter, kvalme, oppkast og/eller diaré.

Ved større inntak kan andre symptomer oppstå.

Førstehjelp ved forgiftning med liguster

  • ​​Fjern eventuelle planterester fra munnen
  • Gi litt å drikke
  • Kontakt Giftinformasjonen (22 59 13 00) dersom barnet ditt har spist flere enn 10 bær fra liguster

Beskrivelse av liguster

​Hekkeplante/prydbusk på opptil 1-3 meter. Planten får glinsende, sorte bær med en diameter på 6-8 mm.