Liguster har irriterende plantesaft

Liguster (Ligustrum vulgare) er en plante med irriterende plantesaft. Ta kontakt med Giftinformasjonen hvis barnet ditt har spist flere enn 10 bær fra liguster.

Liguster inneholder irriterende plantesaft. Dersom barnet ditt har smakt på liguster kan hun/han få vondt i magen, bli kvalm, kaste opp og/eller få diaré.

Førstehjelp 

  • Fjern eventuelle planterester fra munnen

  • Gi litt å drikke.

  • Ta kontakt med Giftinformasjonen dersom barnet ditt har spist flere enn 10 bær fra liguster.

  • Det kan bli aktuelt å gi medisinsk kull.

Liguster er en 2-3 meter høy prydbusk. Den får glinsende, sorte bær med en diameter på 6-8 mm. Hele planten er giftig, men det er mest giftstoff i bærene.