Leddved (Lonicera xylosteum) har irriterende plantesaft

Leddved inneholder irriterende plantesaft. Ta kontakt med Giftinformasjonen (22 59 13 00) hvis barnet ditt har spist flere enn 10 bær fra leddved.

Symptomer ved forgiftning med leddved

  • Magesmerter
  • Kvalme
  • Oppkast og/eller diaré

Førstehjelp ved forgiftning med leddved

  • ​Fjern eventuelle planterester.
  • Gi litt å drikke.
  • Ta kontakt med Giftinformasjonen (22 59 13 00) dersom barnet ditt har spist flere enn 10 bær fra leddved.

Beskrivelse av leddved

​Leddved er en prydbusk som får mørke røde glinsende bær med en diameter på 34 mm, som sitter ofte to og to sammen på en stilk.