Leddved (Lonicera sp.) har irriterende plantesaft

Leddved inneholder irriterende plantesaft. Ta kontakt med Giftinformasjonen (22 59 13 00) hvis barnet ditt har spist flere enn 10 bær fra leddved.

Foto: Giftinformasjonen

Symptomer ved forgiftning med leddved

  • Magesmerter
  • Kvalme
  • Oppkast og/eller diaré

Førstehjelp ved forgiftning med leddved

  • ​Fjern eventuelle planterester.
  • Gi litt å drikke.
  • Ta kontakt med Giftinformasjonen (22 59 13 00) dersom barnet ditt har spist flere enn 10 bær fra leddved.

Beskrivelse av leddved

​Leddved er en prydbusk som får glinsende bær med en diameter på 34 mm, som sitter ofte to og to sammen på en stilk.


Foto: Giftinformasjonen