Leddved har irriterende plantesaft

Leddved (Lonicera xylosteum) er giftige planter med irriterende plantesaft. Ta kontakt med Giftinformasjonen hvis barnet ditt har spist flere enn 10 bær fra en leddved.

Leddved er en giftig plante med irriterende plantesaft
Foto: Helga Ruus Lorentzen

Forgiftning

Leddved inneholder irriterende plantesaft. Dersom barnet ditt har smakt på en leddved kan hun/han få vondt i magen, bli kvalm, kaste opp og/eller få diaré.

Førstehjelp

  • Fjern eventuelle planterester fra barnets munn. Gi deretter barnet noe å drikke.

  • Ta kontakt med Giftinformasjonen dersom barnet ditt har spist flere enn 10 bær fra en leddved.  

Leddved er en prydbusk som får røde bær. Bærne er glinsende med en diameter på 5-6 mm, og sitter to og to sammen på en stilk.