Krossved-arter har irriterende plantesaft

Krossved-arter (Viburnum sp.) er giftige planter med irriterende plantesaft. Ta kontakt med Giftinformasjonen hvis barnet ditt har spist større mengder av en krossved-plante.

Symptomer

Krossved-arter inneholder irriterende plantesaft. Dersom barnet ditt har smakt på en krossved-plante kan hun/han få vondt i magen, bli kvalm, kaste opp og/eller få diaré.  

Førstehjelp

  • Fjern eventuelle planterester fra barnets munn. Gi deretter barnet noe å drikke.

  • Ta kontakt med Giftinformasjonen dersom barnet ditt har spist større mengder av en krossved-plante. 

Krossved-arter finnes både som prydbusker og viltvoksende planter. Arter i denne gruppen er blant annet vanlig krossved (V. opulus) og filtkrossved (V. lantana). De fleste artene får bær.