Krossved-arter har irriterende plantesaft

Krossved-arter (Viburnum sp.), også kalt korsved, er planter som kan inneholde irriterende plantesaft. Små inntak vil ofte ikke gi symptomer. Ta kontakt med Giftinformasjonen (22 59 13 00) dersom barnet ditt har spist mer enn noen biter av en krossved-plante eller svelget flere bær.

 

Symptomer ved forgiftning med krossved

​Krossved-arter inneholder irriterende plantesaft. Små inntak vil oftest ikke gi symptomer. Dersom barnet ditt har spist litt mer av en krossved-plante kan hun/han få vondt i magen, bli kvalm, kaste opp og/eller få diaré.

​Førstehjelp ved forgiftning med krossved

  • Fjern eventuelle planterester fra barnets munn
  • Gi litt å drikke
  • Ta kontakt med Giftinformasjonen (22 59 13 00) dersom barnet ditt har spist mer en noen biter av en krossved-plante eller flere bær

Litt om krossved-arter

​Krossved-arter finnes både som prydbusker og viltvoksende planter. Arter i denne gruppen er blant annet vanlig krossved (V. opulus) og filtkrossved (V. lantana). De fleste artene får bær. Bærfargen varierer.