Kristtorn er en giftig plante

Kristtorn (Ilex aquifolium) er en giftig plante med irriterende plantesaft. Ta kontakt med Giftinformasjonen hvis barnet ditt har spist flere enn 5-10 bær fra kristtorn.

Kristtorn er en giftig plante
Foto: Johnér Bildebyrå AB

Symptom

Kristtorn inneholder irriterende plantesaft. Dersom barnet ditt har smakt på kristtorn kan hun/han få vondt i magen, bli kvalm, kaste opp og/eller få diaré.

Behandling:

  • Fjern eventuelle planterester fra barnets munn. Gi deretter barnet noe å drikke.
  • Ta kontakt med Giftinformasjonen dersom barnet ditt har spist flere enn 5-10 bær fra kristtorn.
Kristtorn er en prydbusk med stive, eviggrønne blad. Bladene har vanligvis pigger i ytterkanten. Kristtorn får røde bær.