Klosterklokke er en giftig plante

Klosterklokke (Leucojum vernum) er en giftig plante. Kontakt Giftinformasjonen dersom barnet ditt har spist Klosterklokke.

Hele planten inneholder giftstoffer.

Symptomer

  • Magesmerter, kvalme, oppkast og/eller diaré.

  • Giften i klosterklokke kan også blant annet gi effekter på hjertet, dersom barnet spiser mye av planten.

Førstehjelp

  • Fjern eventuelle planterester fra munnen.

  • Gi litt å drikke.

  • Ta kontakt med Giftinformasjonen dersom du tror barnet ditt kan ha spist klosterklokke.

Beskrivelse av klosterklokke

Klosterklokke er en hageplante. Blomsterbladene til denne planten er fortykket i spissen med en gulgrønn flekk.