Klivia har irriterende plantesaft

Klivia (Clivia miniata) er en giftig plante med irriterende plantesaft. Ta kontakt med Giftinformasjonen hvis barnet ditt har spist større mengder klivia.

Symptom

Klivia inneholder irriterende plantesaft. Dersom barnet ditt har smakt på klivia kan hun/han få vondt i magen, bli kvalm, kaste opp og/eller få diaré.

Førstehjelp

  • Fjern eventuelle planterester fra barnets munn. Gi deretter barnet noe å drikke.

  • Ta kontakt med Giftinformasjonen dersom barnet ditt har spist større mengder klivia.  

Klivia er en stueplante. Planten har mørkegrønne, lange blad som vokser direkte opp fra en kjøttfull rot. Klivia har klaser med blomster på en stiv blomsterstengel. Blomstene erstattes etter hvert av grønne "bær".