Klinte-arter er giftige planter

Klinte-arter (Agrostemma sp) er en giftige planter. Ta kontakt med Giftinformasjonen hvis barnet ditt kan ha smakt på en klinteart.

Hele planten inneholder giftstoffer, men det er mest giftstoff i de modne frøene.

Symptomer

  • Magesmerter, kvalme, oppkast og/eller diaré

  • Giften i planten kan også gi andre effekter, dersom barnet spiser mye av planten.

Førstehjelp

  • Fjern eventuelle planterester fra munnen.

  • Gi litt å drikke.

  • Ta kontakt med Giftinformasjonen dersom du tror barnet ditt kan ha smakt på en klinteart.