Kappstjerne er en giftig plante

Kappstjerne (Ornithogalum thyrsoides) er en giftig plante. Ta kontakt med Giftinformasjonen hvis barnet ditt kan ha smakt på kappstjerne.

Hele planten inneholder giftstoffer.

Symptomer

  • Magesmerter, kvalme, oppkast og/eller diaré.

  • Giften i kappstjerne kan også gi andre effekter, dersom barnet spiser mye av planten.

Førstehjelp

  • Fjern eventuelle planterester fra munnen.

  • Gi litt å drikke.

  • Ta kontakt med Giftinformasjonen dersom du tror barnet ditt kan ha smakt på kappstjerne.

Beskrivelse av kappstjerne

Kappstjerne er en hageplante. De giftige stoffene finnes hovedsakelig i løken.