Kantkonvall

Kantkonvall (Polygonatum odoratum) er en plante med irriterende plantesaft. Ta kontakt med Giftinformasjonen (22 59 13 00) hvis du har spist flere enn 8–10 bær fra kantkonvall.

Illustrasjonsbilde av kantkonvall
Foto: Giftinformasjonen

Symptomer ved forgiftning med kantkonvall

  • Svie i munn/svelg
  • ​Magesmerter
  • Kvalme
  • Oppkast
  • Diaré

Førstehjelp ved forgiftning med kantkonvall

  • Fjern eventuelle planterester fra munnen. 
  • Gi litt drikke.
  • Kontakt Giftinformasjonen (22 59 13 00) dersom du har spist flere enn 8–10 bær fra kantkonvall.

Beskrivelse av kantkonvall

​Kantkonvall er en viltvoksende plante som blir 20–40 cm høy. Stilken er tydelig kantet, med ringformet bladarr nede. Bladene er i to rekker, og de er tykke, opprette, 5–10 cm lange.

De hvite, hengende, klokkeformede blomstene sitter enslige øverst, nede ofte i par. Kantkonvall får blåsorte bær med lyseblått voksoverdrag. Bærene kan bli 10–15 mm i diameter.

Foto: Giftinformasjonen