Kantkonvall har irriterende plantesaft

Kantkonvall (Polygonatum odoratum) er en giftig plante med irriterende plantesaft. Ta kontakt med Giftinformasjonen hvis barnet ditt har spist flere enn 8-10 bær fra kantkonvall.

Symptomer

Kantkonvall inneholder irriterende plantesaft. Dersom barnet ditt har smakt på kantkonvall kan hun/han få vondt i magen, bli kvalm, kaste opp og/eller få diaré.

Førstehjelp

  • Fjern eventuelle planterester fra barnets munn. Gi deretter barnet noe å drikke.

  • Ta kontakt med Giftinformasjonen dersom barnet ditt har spist flere enn 8-10 bær fra kantkonvall. Da bør barnet få medisinsk kull.

Beskrivelse av kantkonvall

Kantkonvall er en viltvoksende plante som blir 20-40 cm høy. Stilken er karakteristisk kantet, og planten får blåsorte bær. Bærne til kantkonvall har lyseblått voksoverdrag, og er 10-15 mm i diameter.