Kantkonvall har irriterende plantesaft

Kantkonvall (Polygonatum odoratum) er en plante med irriterende plantesaft. Ta kontakt med Giftinformasjonen hvis du har spist flere enn 8-10 bær fra kantkonvall.

Foto: Mostphotos.com

Symptomer ved forgiftning med kantkonvall

  • Svie i munn/svelg
  • ​Magesmerter, kvalme
  • Oppkast, diaré

Førstehjelp ved forgiftning med kantkonvall

  • Fjern eventuelle planterester fra munnen. 
  • Gi litt drikke.
  • Kontakt Giftinformasjonen dersom du har spist flere enn 8-10 bær fra kantkonvall.

Beskrivelse av kantkonvall

​Kantkonvall er en viltvoksende plante som blir 20-40 cm høy. Stilken er tydelig kantet, med ringformet bladarr nede. Blad i to rekker, tykke, opprette, 5-10 cm lange. De hvite, hengende, klokkeformede blomstene sitter enslige øverst, nede ofte i par. Kantkonvall får blåsorte bær med lyseblått voksoverdrag. Bærene kan bli 10-15 mm i diameter.

Foto: Mostphotos.com