Kantkonvall

Kantkonvall (Polygonatum odoratum) er en plante med irriterende plantesaft. Ta kontakt med Giftinformasjonen (22 59 13 00) hvis du har spist flere enn 8–10 bær fra kantkonvall.

Foto: Mostphotos.com

Symptomer ved forgiftning med kantkonvall

  • Svie i munn/svelg
  • ​Magesmerter
  • Kvalme
  • Oppkast
  • Diaré

Førstehjelp ved forgiftning med kantkonvall

  • Fjern eventuelle planterester fra munnen. 
  • Gi litt drikke.
  • Kontakt Giftinformasjonen (22 59 13 00) dersom du har spist flere enn 8–10 bær fra kantkonvall.

Beskrivelse av kantkonvall

​Kantkonvall er en viltvoksende plante som blir 20–40 cm høy. Stilken er tydelig kantet, med ringformet bladarr nede. Bladene er i to rekker, og de er tykke, opprette, 5–10 cm lange.

De hvite, hengende, klokkeformede blomstene sitter enslige øverst, nede ofte i par. Kantkonvall får blåsorte bær med lyseblått voksoverdrag. Bærene kan bli 10–15 mm i diameter.

Foto: Mostphotos.com