Julestjerne er en mildt irriterende plante

Julestjerne har fått et ufortjent rykte som en svært giftig plante. Giftinformasjonens erfaring tilsier at julestjerne i verste fall gir brekninger, oppkast og diaré ved større inntak.

Julestjerne er en lite giftig plante
Foto: Colourbox
​​​Dersom noen har spist litt av en julestjerne forventes oftest ingen symptomer, men gi gjerne litt å drikke. Om større plantemengder inntas kan symptomer som brekninger, oppkast og diaré oppstå. Disse symptomene er forbigående og kan oftest sees an hjemme. 

Julestjerne er en plante som er kjent for å kunne gi allergiske reaksjoner. Allergi inngår ikke i fagområdet til Giftinformasjonen. Får du en allergisk reaksjon kontakt derfor lege, eller ring 113 ved alvorlige symptomer.