Julestjerne er en mildt irriterende plante

Julestjerne har fått et ufortjent rykte som en svært giftig plante. Giftinformasjonens erfaring tilsier at julestjerne i verste fall gir brekninger, oppkast og diaré ved større inntak.

Julestjerne er en lite giftig plante
Foto: Colourbox

Symptomer ved forgiftning med julestjerne

  • ​Dersom noen har smakt litt på en julestjerne forventes stort sett ingen symptomer.
  • Om større plantemengder inntas kan symptomer som brekninger, oppkast og diaré oppstå. Disse symptomene er forbigående og kan oftest sees an hjemme. 

Førstehjelp ved forgiftning med julestjerne

  • Fjern eventuelle planterester fra munnen.
  • Gi litt drikke.
  • Ta kontakt med Giftinformasjonen dersom barnet ditt har spist større mengder julestjerne.

Allergisk reaksjon etter kontakt med julestjerne

​Julestjerne er en plante som er kjent for å kunne gi allergiske reaksjoner. Allergi inngår ikke i fagområdet til Giftinformasjonen. Får du en allergisk reaksjon kontakt derfor lege, eller ring 113 ved alvorlige symptomer.