Iris-arter har irriterende plantesaft

Iris-arter (Iris sp.) er giftige planter med irriterende plantesaft. Ta kontakt med Giftinformasjonen hvis barnet ditt har spist større mengder av en iris-plante.

""
Foto: Helga Ruus Lorentzen

Symptomer

Iris-arter inneholder irriterende plantesaft. Dersom barnet ditt har smakt på en iris-plante kan hun/han få vondt i magen, bli kvalm, kaste opp og/eller få diaré.

Førstehjelp

  • Fjern eventuelle planterester fra barnets munn. Gi deretter barnet noe å drikke. 

  • Ta kontakt med Giftinformasjonen dersom barnet ditt har spist større mengder av en iris-plante.

Beskrivelse av iris-arter

Iris-arter kan være hageplanter som for eksempel iris, eller viltvoksende planter som for eksempel sverdlilje.