Ildtopp

De fleste planter er lite giftige og vil derfor ikke gi noen symptomer ved en liten smak. Ildtopp er en slik plante. Har barnet ditt smakt på blomster eller blader fra en ildtopp, gi litt drikke. Ved svelging av større mengder, kontakt Giftinformasjonen for råd om videre oppfølging.

Ildtopp er en lite giftig plante
Foto: Giftinformasjonen