Hundepersille er en giftig plante

Hundepersille (Aethusa cynapium) er en giftig plante. Ta kontakt med Giftinformasjonen hvis barnet ditt kan ha smakt på hundepersille.

Hele planten er giftig. Hundepersille inneholder samme giftstoff som skarntyde, men i mindre mengder. En forgiftningsreaksjonen kommer gjerne kort tid etter inntak.

Symptomer

  • Svie i munnen, oppkast, sikling og tørste.

  • I alvorlige tilfeller: kramper, lammelse og pustebesvær.

Førstehjelp

  • Fjern eventuelle planterester fra munnen. 

  • Gi litt å drikke.

  • Ta straks kontakt med Giftinformasjonen dersom du tror barnet ditt kan ha smakt på hundepersille.

Beskrivelse av hundepersille

Hundepersille er en viltvoksende, liten skjermplante.