Hundepersille er en giftig plante

Hundepersille (Aethusa cynapium) er en giftig plante. Ta kontakt med Giftinformasjonen (22 59 13 00) hvis barnet ditt kan ha smakt på hundepersille.

Foto: Jan Wesenberg

Symptomer ved forgiftning med hundepersille

​Hundepersille inneholder samme giftstoff som giftkjeks, men trolig i mindre mengder.

Forgiftningsreaksjonen kommer gjerne kort tid etter inntak. Følgende symptomer kan oppstå:

  • svie i munnen
  • oppkast, sikling, tørste
  • kramper, lammelse og pustebesvær

Førstehjelp ved forgiftning med hundepersille

Ved større inntak kan ikke hundepersille utelukkes å gi samme forgiftning som giftkjeks. Det finnes relativt lite informasjon om giftigheten av hundepersille i litteraturen. I eldre litteratur nevnes alvorlige forgiftninger og dødsfall, men i moderne tid ser det ikke ut til å ha forekommet forgiftninger med hundepersille.
 
  • Fjern eventuelle planterester fra munnen.
  • Gi litt å drikke.
  • Ta straks kontakt med Giftinformasjonen (22 59 13 00) dersom du tror barnet ditt kan ha smakt på hundepersille.

Beskrivelse av hundepersille

Illustrasjon uten storsvøp.jpg
Generelt illustrasjonsbilde av en skjermplante, med tillatelse fra Siri Skoglund ©.
 
Svøp: Mangler storsvøp, men har lange hengende småsvøp på utsiden av småskjermene. Alle underartene har hengende småsvøp, men varierende lengde.
Blomst: Hvit. De ytre kronbladene er ofte større enn de indre. 
Blad: Myke, blanke, mørkegrønne. 
Stengel: Stripete.
Rot: Ingen spesielle kjennetegn.
Høyde: 15–60 cm.
Voksested: Åker, vegkant, byugress, skrotemark. Fra sør i Norge til og med Troms.
ForvekslingsartHundekjeks

Hundepersille Jan Wesenberg 2.jpg
Foto: Jan Wesenberg

Mer om skjermplanter

Skjermplantefamilien er en stor familie med i underkant av 3000 ulike arter. ​Ved uhell med planter i denne plantefamilien er det viktig å utelukke de giftigste artene. Giftinformasjonen har derfor laget artikkelen identifikasjon av giftige skjermplanter i Norge, hvor du kan lese mer om ulike kjennetegn på de giftigeste skjermplantene.

En annen problemstilling med enkelte skjermplantearter er at de er fototoksiske, det vil si at de kan gi reaksjon i hud ved ultrafiolett stråling. Les mer om dette i artikkelen fototoksiske skjermplanter.