Høymol er en svakt giftig plante

Høymol (Rumex longifolius) er en svakt giftig plante. Ta kontakt med Giftinformasjonen hvis barnet ditt har spist store mengder høymol.

Høymol inneholder oksalsyre. Dette gjør planten giftig i store mengder.

Symptomer

  • Magesmerter, kvalme, oppkast og/eller diaré.

  • Oksalsyren i høymol kan gi nyreskade, dersom barnet har spist store mengder av en slik plante. Symptomer på dette vil først komme etter noen dager.

Førstehjelp 

  • Fjern eventuelle planterester fra munnen.

  • Gi litt å drikke.

  • Ta kontakt med Giftinformasjonen dersom barnet ditt har spist store mengder høymol.

Beskrivelse av høymol

Høymol er viltvoksende planter som smaker surt.