Du har en nettleser som vi ikke støtter. Les om godkjente OS/nettleserversjoner

Hopp til hovedmeny Hopp til innholdet

Gullregn er en meget giftig plante

Gullregn (Laburnum sp.) er en meget giftig plante. Ta straks kontakt med Giftinformasjonen hvis barnet ditt kan ha spist gullregn.

Gullregn er en meget giftig plante
Foto: Kjersti Thoen

Symptomer

Hele planten er meget giftig. Mange av gullregn-artene har belger med frø, og det er gjerne disse som frister barn. En belg inneholder 3-5 frø, og 2-10 frø kan gi forgiftning hos barn.

Hvis barnet ditt smaker på gullregn kan hun/han få/bli:

  • brekninger

  • svimmel

  • urolig

  • hallusinasjoner

  • hjertebank

  • store pupiller

Hvis barnet spiser større mengder kan hun/han få kramper og bli bevisstløs.

Førstehjelp

Fjern eventuelle planterester fra barnets munn. Gi deretter barnet noe å drikke.  

Ta kontakt med Giftinformasjonen eller lege, dersom du tror barnet ditt kan ha smakt på gullregn.

Beskrivelse av gullregn

Gullregn er en prydbusk. Det finnes flere arter, blant annet adamsgullregn, alpegullregn, blåregn, hybridgullregn. Ikke alle arter setter frukter. Alle artene er meget giftig, men det er oftest belgene med frø som frister barn. En belg inneholder 3-5 frø.