Fototoksiske skjermplanter

Noen skjermplanter er fototoksiske planter. Fototoksiske reaksjoner forårsakes av stoffer som skader huden hvis de, når de er i kontakt med huden, utsettes for ultrafiolette stråler. Skjermplanter som er kjent for å kunne gi fototoksiske reaksjoner er blant annet tromsøpalme og kjempebjørnekjeks (Heracleum sp.).

Foto: biopix.dk

​Fototoksiske reaksjoner ser en i de fleste tilfeller som et resultat av hudkontakt med fototoksiske planter etterfulgt av eksponering for naturlig eller kunstig sollys. For å få en fototoksisk reaksjon som følge av hudkontakt kreves det for de fleste plantesafter en kontakttid på 30-60 minutter. Skjermplanter som er kjent for å gi denne type hudreaksjon er blant annet tromsøpalme og kjempebjørnekjeks (Heracleum sp.).

Symptomer ved forgiftning med fototoksiske skjermplanter

Utslettet kommer vanligvis 1-3 døgn etter eksponering, og begrenses til de områdene som har vært i kontakt med planten og deretter er utsatt for sollys. Reaksjonen viser seg som en kraftig solforbrenning med hudrødme, væskefylte blemmer og sterk svie. Hudområdet kan få langvarig hyperpigmentering (mørkere hud) opptil flere måneder etter uhellet. Det eksponerte området kan også være hypersensitivt for UV-lys i lang tid (måneder-år) etter den fototoksiske reaksjonen.

Førstehjelp ved forgiftning med fototoksiske skjermplanter

​Dersom du er klar over kontakt med fototoksisk plante før hudreaksjonen har oppstått, bør du vaske huden godt med såpe og vann og bruke solfaktor og/eller tildekke hudområdet  i minst 2 døgn etter eksponering, selv om du ikke har symptomer. Ved kraftige/smertefulle symptomer bør du oppsøke lege for vurdering.

Andre skjermplanter

​Mer informasjon om utvalgte skjermplanter kan du lese her:  Identifikasjon av giftige skjermplanter i Norge.