Forvekslingsfaren mellom liljekonvall og ramsløk

Er du glad i naturen og liker å nyttiggjøre deg av det som finnes der? Da er det viktig at du er bevisst på at ikke alt som er naturlig er trygt å spise. Det er lett å plukke feil, noe som i verste fall kan føre til alvorlig forgiftning.

Dersom du skal ut i naturen for å plukke planter til mat bør du gå på kurs, ta med deg en erfaren plukker eller få kontrollert det du tenker å spise av en plantekyndig person. Vær oppmerksom på at bilder og informasjon på nett ikke nødvendigvis er kvalitetssikret, og derfor kan være misvisende og feil.

Ramsløk og liljekonvall

Foto: Giftinformasjonen. Ramsløk (venstre) og liljekonvall (høyre). 

På våren er ramsløk (Allium ursinum) en plante som er populær blant plantesankere. Det florerer av matoppskrifter på nettet og det er lett å la seg friste.

Ramsløk kan imidlertid forveksles med Liljekonvall (Convallaria majalis), som er en giftig plante. Dette fordi bladene er svært like.

Forskjell mellom ramsløk og liljekonvall

Ramsløk er en plante i løkfamilien (Alliaceae) og har en duft av løk eller hvitløk. Lukten blir tydeligere om man gnir på/brekker bladene.

Liljekonvall har ikke denne karakteristiske løklukten eller -smaken, og lukt er derfor en av de klareste forskjellene mellom plantene før de blomstrer.

Foto: Giftinformasjonen. 

Det er en liten forskjell i strukturen på bladverket (venstre bilde), hvor liljekonvall (t.v.) har litt tettere nerver enn nervene på ramsløk (t.h.).

Høyre bilde illustrerer fargeforskjellene på stilken hos liljekonvall (t.v.) og ramsløk (t.h.).

Det er også noen forskjeller på bladverket mellom de to plantene, men disse forskjellene er vanskeligere å skille på (særlig på unge planter tidlig i sesongen).

Ramsløkbladene sitter enkeltvis på hver sin stilk (noe som ikke alltid er så lett å se), og går ofte fra lys grønn til hvit nedover stilken (dette er heller ikke alltid fremtredende).

På liljekonvall sitter det to blader i hver stilk, ofte med en rødfarget slire i bunn (ikke alltid så lett å se). Nervene på ramsløk-bladene har også litt større avstand mellom hverandre enn nervene på liljekonvall-bladet.

Hva gjør jeg dersom jeg har spist liljekonvall?

Dersom du har smakt på en liten bit liljekonvall er ikke det farlig. Mengden giftstoff blir for liten til at det kan medføre alvorlig forgiftning. Dette gjelder både barn og voksne.

Spises større mengder plantemateriale blir vurderingen en annen, og oppfølging av lege eller behandling på sykehus kan bli nødvendig. Mer informasjon om hva du skal gjøre dersom uhellet er ute finner du her.

Giftinformasjonen er tilgjengelige på telefon 22 59 13 00 hele døgnet dersom du har vært uheldig å spise av feil plante. Vi gir deg råd om videre oppfølging/behandling ved fare for akutte forgiftninger.