Alocasia-arter inneholder irriterende plantesaft

Alocasia-arter inneholder irriterende plantesaft. Dersom barnet ditt har smakt på en alocasia-plante kan hun/han få vondt i magen, bli kvalm, kaste opp og/eller få diaré.

Foto: Napat Polchoke/Mostphotos

Førstehjelp

  • Fjern eventuelle planterester.

  • Gi litt å drikke.

  • Ta kontakt med Giftinformasjonen dersom barnet ditt har spist større mengder av en alocasia-plante.

Beskrivelse av Alocasia-arter

Alocasia-arter er stueplanter, som for eksempel Alocasia sanderiana. Dette er bladplanter med store, skjoldformede blad. Blomsterstanden består av et hylster og en kolbe.