Adonis-arter er giftige planter

Adonis-arter (Adonis sp.) er giftige planter. Ta kontakt med Giftinformasjonen hvis barnet ditt kan ha spist plantemateriale fra en adonis-plante.

​​Forgiftning med adonis-arter

Hele planten inneholder giftstoffer som kan gi effekter på hjertet. Det er imidlertid usikkert hvor giftig planten er.

Førstehjelp ved forgiftning

  • Fjern planterester fra munn

  • Gi deretter barnet noe å drikke

  • Ta kontakt med Giftinformasjonen dersom du tror barnet ditt kan ha spist plantemateriale fra en adonis-plante.

Adonis-arter

Adonis-arter er hageplanter. Blant disse finner du våradonis (Adonis vernalis), sommeradonis (A. aestivalis) og høstadonis (A. annua). Adonis-arter blir 15-35 cm høye.