Adonis-arter er giftige planter

Adonis-arter (Adonis sp.) er giftige. Ta kontakt med Giftinformasjonen (22 59 13 00) hvis barnet ditt kan ha spist plantemateriale fra en adonis-plante.

Våradonis

​Våradonis (Adonis vernalis)

Foto: Giftinformasjonen

Symptomer ved forgiftning med adonis-arter

​Hele planten inneholder giftstoffer som kan gi effekter på hjertet. Det er imidlertid usikkert hvor giftig planten er.

Førstehjelp ved forgiftning med adonis-arter

  • Fjern eventuelle planterester fra munnen.
  • Gi litt å drikke.
  • Kontakt Giftinformasjonen (22 59 13 00) dersom du tror barnet ditt kan ha spist plantemateriale fra en adonis-plante.

Beskrivelse av adonis-arter

​Adonis-arter er hageplanter. Blant disse finner du våradonis (Adonis vernalis), sommeradonis (Adonis aestivalis) og høstadonis (Adonis annua). Adonis-arter blir 1535 cm høye.

Våradonis. Foto: Giftinformasjonen