Propan- og butangass

Propan og butan er gasser ved vanlig romtemperatur. Gassene benyttes blant annet i lightere, spraybokser og propanbrennere. Den vanligste måten å bli eksponert på, er ved å sniffe gassene for rusens skyld.

​Gassene i seg selv er lite giftige, men dersom du får i deg mye av disse gassene, vil oksygenet fortrenges og dette kan føre til tap av bevissthet og plutselig dødsfall.

Når propanbrennere er involvert i et forgiftningsuhell, er propanforgiftning ofte den første mistanken. I svært mange av disse tilfellene viser det seg å være kullosforgiftning, fordi karbonmonoksid dannes ved ufullstendig forbrenning av propan.

Symptomer ved forgiftning med propan- og butangass

Symptomer på forgiftning skyldes i all hovedsak mangel på oksygen.

  • Vanlige reaksjoner er russymptomer, sløvhet, hodepine, ustøhet og rask puls
  • I alvorlige tilfeller kan gassene føre til bevissthetstap, hjerterytmeforstyrrelser og hjertestans

Førstehjelp ved forgiftninger med propan- og butangass

Ved alvorlige eller livstruende symptomer, ring 113.

  • Fjern pasienten fra kilden
  • Sørg for ro og hvile etter eksponeringen (stress rundt pasienten kan forverre symptomer)
  • Ved milde symptomer kan man normalt se det an hjemme, helst med tilsyn
  • Kontakt Giftinformasjonen (22 59 13 00) for råd om videre oppfølging dersom du er i tvil