Fjesing

Fjesing (Trachinus draco) lever langs norskekysten nord til Trondheimsfjorden, og er en fisk med giftige pigger. Det kan være svært smertefullt å stikke seg på fjesing. I norske farvann er fjesing den giftigste fisken, men for eksempel pigghå (Squalus acanthias) og havmus (Chimaera monstrosa) har en mildere gift. Behandlingen etter stikk av disse er den samme som for fjesing. Andre fisker, for eksempel abbor, har pigger, men ikke gift.

Fjesing har giftige pigger

​Fjesing (Trachinus draco)​ er en fisk med giftige pigger som kan føre til en intens smerte i stikksåret

Foto: Helga Ruus Lorentzen

​Fjesing er en 30-40 cm lang fisk som er grønnlig gylden med brungrønne striper. De fremste ryggfinnene som står ut i en stråle er spesielt kraftige. Det samme gjelder gjellelokksfinnene som er spisse som pigger. Det er disse fremste ryggfinnene og gjellelokkspiggene som gir de kraftige stikkene. Giftkjertlene ved gjellelokkspiggene er kraftigst. Piggene er dekket med et hudlag som ofte sitter igjen i såret etter stikk. 

Det er fort gjort å bli stukket ved håndtering av fisken eller ved å tilfeldig tråkke på den, der den ligger skjult i sanden på stranden. Giften presses ut langs piggene og inn i stikksåret.

Symptomer

Giften fører til en meget intens smerte i stikksåret og enkelte ganger til hevelser og rødhet rundt stikkstedet.

Av og til kan man få en generell uvelhetsfølelse som for eksempel kvalme, hodepine og frysninger.

Førstehjelp

  • Varmtvannsbehandling. Dette gir ofte raskt smertelindring. Senk derfor så raskt som mulig den stukne kroppsdelen ned i varmt vann (40 - 45 °C). Sjekk temperatur med en frisk kroppsdel først (for å unngå skåldeskade).
  • Varmtvannsbehandling fortsettes til smerten har gitt seg, eller inntil 90 minutter.
  • Fjern eventuelle piggrester, og rens såret.​
  • Stivkrampevaksine vurderes (gjelder stikksår generelt).

Uten behandling med varmt vann kan smertene vare lenge, opptil 1 døgn. Den lokale hevelsen kan også utvikle seg og vare i flere dager.

Kontakt lege dersom:

  • det er kraftige eller vedvarende ​symptomer
  • smertene vedvarer til tross for behandlingen
  • du får redusert allmenntilstand
  • det utvikler seg en infeksjon i stikksåret