Utenlandske sopplukkere i Norge

Mangel på kunnskap om norske sopper kan gjøre at sopplukkere med utenlandsk opprinnelse er spesielt utsatt for forgiftning etter forveksling med matsopper. Er du usikker på om du har fått i deg giftig sopp bør du ringe Giftinformasjonens døgnåpne vakttelefon.

Utenlandske sopplukkere bør være spesielt klar over forvekslingsfare mellom matsopp og giftig sopp
Foto: Giftinformasjonen

Giftinformasjonen mottar flere henvendelser om alvorlige soppforgiftninger hos voksne hvert år. I halvparten av tilfellene i 2010 hadde pasientene utenlandsk opprinnelse. Dette gjaldt både turister med kortvarig opphold i Norge og personer som bor her fast.

Forvekslingsfare

- Mange personer med utenlandsk bakgrunn har god kjennskap til matsopper fra hjemlandet. Naturenes sammensetning av både matsopper og giftsopper kan imidlertid variere mye mellom forskjellige land og verdensdeler. I andre land er det ofte en annen plukkekultur og det sankes mye sopp. Vi erfarer at utenlandske sopplukkere sanker en del sopparter som vi ikke regner som matsopper.

Personer med utenlandsk bakgrunn bør være spesielt klar over forvekslingsfaren mellom gode matsopper fra hjemlandet og giftsopper i Norge. Det er viktig å bruke oppdatert sopplitteratur (ikke eldre enn 10 år). Det kan være nyttig å delta på soppkurs i det landet man skal plukke sopp.

Viktige sopper

Spiss giftslørsopp (Cortinarius rubellus) er en vanlig giftsopp i skogen i Norge. Den kan vokse samme sted som traktkantarell (Craterellus tubaeformis), og soppene har liknende farge. Når man plukker traktkantarell(matsopp), er det viktig å sjekke hver enkelt sopp, slik at ikke spiss giftslørsopp blir med i soppkurven.

Hvit fluesopp (Amanita virosa) er en dødelig giftig sopp som vokser i skogen. I andre land plukkes det flere matsopper som kan forveksles med hvit fluesopp, inkludert flere spiselige arter fluesopp.

Rødskrubb (Leccinum versipelle) er en sopp som plukkes og spises mye i andre land. I Norge må rødskrubb varmebehandles tilstrekkelig før den ansees som spiselig. Denne soppen er en av de vanligste årsakene til magebesvær etter soppinntak her i landet.

For mer informasjon om sopp, se her.

Tips til hvordan du kan unngå soppforgiftning finner du her.