Spiss giftslørsopp er en svært giftig sopp

Spiss giftslørsopp (Cortinarius rubellus, tidligere C. speciosissimus) inneholder giftstoffet orellanin, og er en meget giftig sopp. Orellanin vil konsentreres i nyrene få timer etter inntak og kunne skade nyrecellene. Den nøyaktige virkningsmekanismen for orellanin er enda ikke kjent. Selv etter små inntak med spiss giftslørsopp kan man få alvorlig forgiftning. Ta kontakt med Giftinformasjonen eller lege hvis du tror du kan ha spist spiss giftslørsopp.

Den giftige Spiss giftslørsopp liggende og stående på en grønn, mosedekt skogbunn.

​Spiss giftslørsopp er av de giftigste soppene vi har i Norge og kan gi alvorlige symptomer selv etter en liten smakebit.

Foto: Per Marstad

​​Forgiftning med spiss giftslørsopp​​​

Selv en svært liten mengde kan gi alvorlig forgiftning. Symptomer kommer vanligvis fra 36 timer til 6 dager etter inntak med
  • influensalignende symptomer
  • magesmerter
  • oppkast
  • diaré
Fra omtrent 3 til 17 dager etter inntaket kan det gradvis utvikle seg symptomer og tegn på nyresvikt. Symptomfritt intervall kan forekomme etter fasen med symptomer fra mage og tarm. ​​Det er høy risiko for å utvikle kronisk nyresvikt etter inntak med spiss giftslørsopp. Som følge av nyresvikten kan det bli aktuelt med langvarig dialysebehandling eller nyretransplantasjon. 

Beskrivelse av spiss giftslørsopp​​

Hatten er rødbrun til oransjebrun, mørkest i midten. Hatten kan være kjegle- til klokkeformet, men flater senere mer ut. Den har likevel nesten alltid en mer eller mindre spiss pukkel på hatten. Stilken hos spiss giftslørsopp er okergul som ung, men mørkner til rødbrun fra foten og oppover når den blir eldre. Den kan ha sikksakk-bånd som er tydeligst midt på stilken. Spiss giftslørsopp vokser fra august til november, med hovedsesong i august-september. 

Spiss giftslørsopp vokser enkeltvis eller i grupper i fuktig, sur granskog, men forekommer også i furu- og løvskog. Spiss giftslørsopp er en vanlig sopp som vokser så langt nord som til Troms, men er mest vanlig å finne i Sør-Norge. ​

Spiss giftslørsopp vokser ofte i samme skogsområde som traktkantarell, så man må være forsiktig så man ikke plukker feil sopp.

​Spiss giftslørsopp på andre språk

  • Engelsk (GB): Deadly webcap
  • Dansk (DK): Puklet Gift Slørhat
  • Fin​sk (FI): Suippumyrkkyseitikki
  • Svensk (SE): Toppig giftspindling​​

Giftinformasjonen har utarbeidet en brosjyre over giftige sopper​ på 13 ulike språk, som blant annet omtaler spiss giftslørsopp.