Pluggsopp er en giftig sopp

Pluggsopp (Paxillus involutus) er en giftig sopp som kan gi symptomer fra mage og tarm. Ta kontakt med Giftinformasjonen hvis du tror du har spist pluggsopp.

Tre brune pluggsopper (Paxillus involutus) liggende i gresset.

​Pluggsopp (Paxillus involutus) er en giftig sopp som kan gi symptomer fra mage og tarm.​

Foto: Per Marstad

​Forgiftning med pluggsopp​​

Pluggsopp er en sopp som kan gi symptomer fra mage og tarm. Pluggsopp kan i tillegg sette i gang en reaksjon i kroppen vår som kan bryte ned de røde blodcellene etter gjentatte inntak (hemolytisk effekt). Enkeltinntak har ikke gitt denne reaksjonen. Etter gjentatte inntak har man også sett allergiske reaksjoner (anafylaktiske reaksjoner). 

Symptomene etter enkeltinntak kommer ca. 30 minutter til 4 timer etter inntak. 
Vanlig reaksjon er: 
  • kvalme
  • magesmerter
  • oppkast
  • diaré
Ved store inntak kan symptomene bli kraftige og kreve legeoppfølging. Behandlingen er symptomatisk.

Beskrivelse av pluggsopp​

Hatten er brun, utbredt til svakt traktformet med lav pukkel og er 10-15 cm bred. Stilken er gulhvit til gulbrun, 4-8 cm høy og 1-3 cm bred. 

Pluggsoppen er vanlig sommer og høst i hele landet. Pluggsopp vokse i løv- og barskog, ofte inntil maurtuer og morkne stubber.​