Panterfluesopp er en giftig sopp

Panterfluesopp (Amanita pantherina) er en giftig sopp som inneholder giftstoffer fra gruppen isoxazoler. Ved små inntak av panterfluesopp vil det bli symptomer fra mage og tarm. Får man i seg større mengder kan forgiftningen bli mer alvorlig. Ta kontakt med Giftinformasjonen eller lege hvis du tror du kan ha spist panterfluesopp for å høre hvilket tiltak som er nødvendig.

Her er panterfluesoppen illustrert ved 8 sopper liggende i gresset, alle i ulik vekstfase.

​Panterfluesopp (Amanita pantherina) er en giftig sopp som hører til i fluesoppfamilien. Den er likevel ikke like farlig som sine slektninger hvit og grønn fluesopp.

Foto: Per Marstad

​​​Forgiftninger med panterfluesopp

Panterfluesopp gir samme type forgiftning som rød og brun fluesopp​, men kan gi kraftigere symptomer da konsentrasjonen av giftstoffer er høyere. Symptomer kommer oftest innen 30 minutter til 3 timer etter inntak. Ved små inntak blir man vanligvis spontant bedre og tilbake i normal form innen 6 til 24 timer etter at inntaket har skjedd. Alvorlig forgiftning er sjelden.

Vanlige symptomer er:
  • Svimmelhet
  • forvirring
  • muskelrykninger
  • kvalme, oppkast og magesmerter forekommer
  • bevisstløshet, hallusinasjoner og kramper forekommer ved alvorlig forgiftning

Beskrivelse av panterfluesopp​

Panterfluesopp har en brun hatt , halvkuleformet til flatet ut og er 6-12 cm bred. Hatten kan ha hvite hudlapper, men disse kan falle av. Skivene er hvite. Stilken er hvit, 6-12 cm høy og 1-2 cm tykk.  

Panterfluesopp vokser i Sør-Norge og er vanligst i september, men den kan finnes fra juli til oktober. Panterfluesopp vokser ofte i parker, løv- og barskoger.​

Panterfluesopp på andre språk:​​​

  • Engelsk (GB): European Panther / Panther cap​
  • Dansk (DK): Panterfluesvamp
  • Finsk (FI): Pantterik ärpässieni
  • Svensk (SE): Panterflugsvamp
​Giftinformasjonen har utarbeidet en brosjyre over giftige sopper​ på 13 ulike språk, som blant annet omtaler panterfluesopp.