Hvit fluesopp er en svært giftig sopp

Hvit fluesopp (Amanita virosa) er en meget giftig sopp som inneholder amatoksiner. Disse giftstoffene vil først og fremst skade leveren, men også nyrene kan bli utsatt for forgiftning. Ta kontakt med Giftinformasjonen eller lege hvis du tror du kan ha spist hvit fluesopp, selv ved små mengder.

Hvit fluesopp, her vist i ulike eksemplarer fra ung sopp med knoll til eldre sopp med hvit hatt og hvit stilk.
Hvit fluesopp har både hvit stilk, hvit hatt, hvitt soppkjøtt og hvite skiver, og selv små mengder kan gi alvorlig forgiftning.​
Foto: Per Marstad

​​​​​Forgiftning med hvit fluesopp

Selv en svært liten mengde med hvit fluesopp er giftig​ og kan gi alvorlig forgiftning. Etter minst 6 timer kommer 
  • kraftig, vandig diaré
  • magesmerter
  • oppkast
Forgiftning med hvit fluesopp har som regel tre faser. Etter symptomer fra mage og tarm vil det ofte bli en periode hvor man føler seg litt bedre.  2 til 6 dager etter inntaket vil det ved alvorlig forgiftning bli økende lever- og eventuelt nyreskade. Forgiftning med hvit fluesopp må behandles på sykehus, og kan i verste fall resultere i levertransplantasjon eller død.

Beskrivelse av hvit fluesopp

Hvit fluesopp er som navnet tilsier, en hvit sopp, med hvit hatt, hvitt soppkjøtt, hvite skiver og hvit stilk. Stilken kan bli 10-15 cm høy og 1,5-2 cm tykk. Unge eksemplarer av hvit fluesopp kan forveksles med sjampinjong. Skivene hos hvit fluesopp er alltid hvite, men kan bli noe skittengule med alderen. Skivene hos sjampinjong er lyse når soppen er ung, men blir rosa ​og mørkner etter hvert. 

Hvit fluesopp er en vanlig sopp som finnes i både løv- og barskog, og som vokser enkeltvis eller i små grupper.  Den vokser fra sommer til høst, med hovedsesong fra august til september. Hvit fluesopp er funnet i alle fylker i Norge, unntatt Finnmark. 

I andre deler av verden vokser en art av hvit fluesopp som er spiselig. Sopplukkere med fremmedspråklig opprinnelse bør være spesielt oppmerksomme på dette og lære om norske sopper for å unngå forveksling​.

​Hvit fluesopp på andre språk​ 

  • Engelsk (GB): Destroying angel 
  • Dansk (DK): Snehvid fluesvamp 
  • Fin​sk (FI): Valkokärpässieni
  • Islandsk (IS): på islandsk har den ikke noe eget navn​ 
  • Svensk (SE): Vit flugsvamp​

Giftinformasjonen har utarbeidet en brosjyre over giftige sopper​ på 13 ulike språk, som blant annet omtaler hvit fluesopp.​​