Flatklokkehatt er en svært giftig sopp

Flatklokkehatt (Galerina marginata) er en svært giftig sopp som inneholder giftstoffet amanitin, som også finnes i hvit- og grønn fluesopp. Flatklokkehatt har et lavere innhold av amanitin og gir ofte en mildere form for forgiftning enn hvit- og grønn fluesopp. Ta kontakt med Giftinformasjonen eller lege hvis du tror du kan ha spist flatklokkehatt.

Den giftige flatklokkehatten vokser ofte flere sammen på tremateriale. Soppen er en skivesopp med ring på stilken, som vist på b
​Den giftige flatklokkehatten kan vokse enkeltvis eller flere sammen, slik som på bildet over. Flatklokkehatt er en skivesopp, med ring under hatten.
Foto: Per Marstad

​Forgiftning med flatklokkehatt

Selv en svært liten mengde kan gi alvorlig forgiftning. Etter minst 6 timer kommer
  • vandig diaré
  • magesmerter
  • oppkast
Forgiftninger med flatklokkehatt kan stoppe etter fasen med symptomer fra mage og tarm. Alvorlig forgiftning kan likevel gi leversvikt og eventuelt nyreskade.​

Beskrivelse av flatklokkehatt

Hatten til flatklokkehatt er brun, men skifter fargenyanser avhengig av fuktigheten (den er det som kalles hygrofan).Hatten kan være halvkuleformet til nesten flat. I størrelse er flatklokkehatten ca. 3-7 cm høy, med en tynn stilk, og hattestørrelse på ca. 1-5 cm. 

Flatklokkehatt er en sopp som vokser over hele landet. Den vokser på all slags dødt trevirke som råtne stubber og stammer. Flatklokkehatten er også vanlig på flis- og barkbelagte bed og veiskjæringer. Den vokser enkeltvis eller flere sammen. 

Flatklokkehatt ligner veldig på den spiselige matsoppen Stubbeskjellsopp (Kuehneromyces mutabilis). Begge artene er hygrofane. 

Flatklokkehatt på andre språk

  • Engelsk (GB): Funeral bell 
  • Dansk (DK): Randbæltet hjelmhat 
  • Fi​nsk (FI): Myrkkynääpikkä 
  • Islandsk (IS): Viðarkveif 
  • Svensk (SE): Gifthätting

Giftinformasjonen har utarbeidet en brosjyre over giftige sopper​ på 13 ulike språk, som blant annet omtaler flatklokkehatt.​​