Butt giftslørsopp er en svært giftig sopp

Butt giftslørsopp (Cortinarius orellanus) er en av de giftigste soppene vi har i Norge, og kan etter selv små mengder gi alvorlig nyresvikt. Butt giftslørsopp inneholder giftstoffet orellanin, som vil konsentreres i nyrene og gi nyreskade. Selv etter små inntak med butt giftslørsopp kan man få alvorlig forgiftning. Har du mistanke om at du har fått i deg butt giftslørsopp må du kontakte lege eller Giftinformasjonen øyeblikkelig. Ikke vent på at eventuelle symptomer skal oppstå.

Butt giftslørsopp er en av de giftigste soppene vi har i Norge. Her er de illustrert ved flere sopper liggende på skogbunnen.

​B​utt giftslørsopp er en av de aller giftigste soppene vi har i Norge, og selv en liten bit kan være nok til å gi en alvorlig forgiftning.​

Foto: Per Marstad

​​​​​​Forgiftning med butt giftslørsopp​​

Symptomer kommer vanligvis fra 36 timer til 6 dager etter inntaket, og selv en liten smakebit av butt giftslørsopp kan være nok til å gi alvorlig nyresvikt. Symptomer man kan oppleve er
  • magesmerter
  • oppkast
  • diaré
  • influensalignende symptomer
Fra omtrent 3 til 17 dager etter inntaket kan det gradvis utvikle seg symptomer og tegn på nyresvikt. Symptomer fra mage og tarm vil komme først. Symptomfritt intervall kan forekomme etter fasen med symptomer fra mage og tarm. 

​Det er høy risiko for å utvikle kronisk nyresvikt etter inntak med spiss giftslørsopp. Som følge av nyresvikten kan det bli aktuelt med langvarig dialysebehandling eller nyretransplantasjon.

Beskrivelse av butt giftslørsopp​​​

Hatten kan være klokkeformet, før den senere flater mer ut og er ca. 3-7 cm bred. Fargen på hatten er rødbrun til oransjebrun. Skivene er oransjebrune til rustbrune. Stilken er ca. 4-8 cm høy og ca. 0,7-1,4 cm tykk. Stilken er først lys gul før den etter hvert blir varierende i rødbrun nyanse. Kjøttet hos butt giftslørsopp er blekgult.​

Butt giftslørsopp er sjelden i Norge og vokser i skog (løv- eller eikeskog) fra Oslofjorden og langs Sørlandskysten. Sesongen er fra september til oktober. 

Butt giftslørsopp på andre språk

  • Engelsk (GB): Fool's webcap
  • Dansk (DK): Hvælvet giftslørhat
  • Fin​sk (FI): Lehtomyrkkyseitikki
  • Svensk (SE): Orangebrun giftspindling

Giftinformasjonen har utarbeidet en brosjyre over giftige sopper​ på 13 ulike språk, som blant annet omtaler butt giftslørsopp​.