Soppkontroll

Skogen bugner av sopp, og mange kommer til å benytte fritiden utover til å høste av markens grøde.

Selv om skogen er full av god matsopp, så er det dessverre rikelig med giftige sopper også. Hvordan du unngår å få giftige sopper i kurven, kan du lese mer om her.

Naturens sammensetning av både matsopper og giftsopper kan variere mye mellom forskjellige land og verdensdeler. Giftinformasjonen har de seneste årene hatt flere alvorlige soppforgiftninger, hvor personer med utenlandsk bakgrunn ikke har vært klar over forvekslingsfaren mellom sopper som ligner gode matsopper fra hjemlandet og giftsoppene i Norge. Les mer om dette her

På bakgrunn av dette har Giftinformasjonen utarbeidet en brosjyre som tilbys på 13 forskjellige språk, hvor våre giftigste sopper presenteres med tekst og bilder. Brosjyrene kan lastes ned her.