Du har en nettleser som vi ikke støtter. Les om godkjente OS/nettleserversjoner

Hopp til hovedmeny Hopp til innholdet

Toalettrengjøringsmidler og toalettrensemidler

Produktene kan inneholde forskjellige typer stoffer. Mange av produktene inneholder syrer og er kraftig irriterende (i verste fall etsende) på slimhinner, øyne og hud. Symptomer som kan oppstå avhenger av innholdsstoffene i produktet. Ved uhell kontakt Giftinformasjonen for opplysninger om det enkelte produkt.

​Behandling​

Ved svelging:

  • Gi litt å drikke.

  • Kontakt Giftinformasjonen for råd om videre oppfølging.

Søl i øyne:

  • Skyll øyne godt med rennende lunkent vann.

  • Kontakt Giftinformasjonen for råd om videre oppfølging.

Søl på hud:

  • Skyll godt.