Terpentin (Nåletreolje)

Terpentin (nåletreolje) er svært giftig.

​Nåletreolje er en svært giftig eterisk olje, og må ikke forveksles med mineralsk terpentin.

Selv små inntak kan føre til alvorlige forgiftninger.

Ved uhell kontakt Giftinformasjonen for råd om videre oppfølging. Ved alvorlige symptomer ring -113-.

For mer informasjon, se eteriske oljer.​