Ski og annen idrett

Klister til ski og håndball inneholder stoffer som kan virke irriterende. Glider kan gi symptomer både ved inntak og innånding. Skirens og sykkelolje er vanligvis petroleumsprodukter som er irriterende og kan gi lungepåvirkning hvis de kommer over i luftveiene.

Illustrasjonsbilde av skivoks, glider og klister
Foto: Giftinformasjonen

Kontakt Giftinformasjonen på telefon 22 59 13 00 ved behov for råd om videre oppfølging. Ved alvorlige symptomer, ring 113.

Glider

​Glider finnes både i fast og flytende form. Det er lite farlig å smake på glider i fast form. Flytende glidere inneholder ofte petroleumsdestillater eller isopropanol. Hvis noen har drukket flytende glider, kontakt Giftinformasjonen for råd om videre oppfølging. Glider kan også gi symptomer ved innånding i spesielle tilfeller.

Symptomer ved forgiftning med glider

Ulike produkter kan ha forskjellig giftighet. Følgende symptomer kan oppstå:

 • Kvalme, oppkast
 • Hoste, pusteproblemer
 • Beruselse, sløvhet

Førstehjelp ved forgiftning med glider

Ve​d svelging​​

 • Gi litt å drikke
 • Kontakt Giftinformasjonen for råd om videre oppfølging ved inntak av flytende glidere
 • Ved vedvarende hoste, pusteproblemer eller sløvhet, kontakt lege/sykehus

Ved innån​ding

 • Frisk luft og hvile
 • Kontakt lege ved symptomer som hoste, tungpustethet eller sløvhet

Ved søl i øyne​​

 • Skyll godt med rennende lunket vann og myk stråle
 • Dersom symptomene vedvarer, kontakt lege for vurdering

Ved søl på h​ud

 • Skyll og vask ​huden godt

Klister

​Klister til ski og håndball inneholder stoffer som kan virke irriterende. Klister er lite farlig å smake på, men ved større inntak kan mage- og tarmsymptomer oppstå.

Symptomer ved forgiftning med klister

Ved svelging av større mengder kan følgende symptomer oppstå:

 • Kvalme
 • Brekninger
 • Oppkast
 • Diaré

​Førstehjelp ved uhell med klister

 • Ved svelging: Gi litt å drikke.
 • Ved søl i øyne: Skyll godt med lunkent rennende vann. Kontakt lege ved vedvarende symptomer etter skylling.
 • Ved hudkontakt: Skyll og vask huden godt.

Skirens

Skirens til fjerning av festevoks og klister inneholder petroleumsdestillater som kan virke irriterende på slimhinner og øyne. Inntak av skirens kan gi lungepåvirkning hvis den kommer over i luftveiene. Skirens til felleski inneholder ofte andre løsemidler. Hvis noen har drukket skirens til felleski eller større mengder vanlig skirens, kontakt Giftinformasjonen for råd om videre oppfølging.

Symptomer ved forgiftning med skirens

Ved svelging av skirens kan følgende symptomer oppstå:

 • Kvalme, brekninger, oppkast, diaré
 • Hoste, tungpustethet
 • Sløvhet

Førstehjelp ved forgiftning med skirens

Ved svelging

 • Gi litt drikke
 • Ikke fremkall brekninger
 • Medisinsk kull har ikke effekt og skal ikke gis
 • Kontakt lege/sykehus ved symptomer som gjentatt oppkast, langvarig hoste, tungpustethet, sløvhet eller tretthet

Ved søl i øyne

 • Skyll med lunkent rennende vann og myk stråle i 15 minutter
 • Kontakt lege ved vedvarende symptomer eller forverring av symptomer etter skylling

Skismøring

Festevoks ​inneholder petroleumsdestillater, men på grunn av fast konsistens er det liten fare for forgiftning ved svelging.

Symptomer ved forgiftning med skismøring

Ved svelging av større mengder festevoks, kan følgende symptomer oppstå:

 • Kvalme
 • Brekninger
 • Oppkast
 • Diaré

Førstehjelp ved forgiftning med skismøring

Gi litt drikke.

Sykkelolje

Sykkelolje inneholder vanligvis petroleumsdestillater og kan virke irriterende på slimhinner og øyne. Tyntflytende sykkelolje kan i tillegg gi lungepåvirkning hvis den kommer over i luftveiene.

Symptomer ved forgiftning med sykkelolje

Ved svelging av sykkelolje kan følgende symptomer oppstå:

 • Kvalme, brekninger, oppkast, diaré
 • Hoste, tungpustethet
 • Sløvhet

Førstehjelp ved forgiftning med sykkelolje

Ved svelging

 • Gi litt å drikke
 • Ikke fremkall brekninger
 • Medisinsk kull har ikke effekt og skal ikke gis
 • Kontakt lege/sykehus ved symptomer som gjentatt oppkast, langvarig hoste, tungpustethet, sløvhet eller tretthet

Ved søl i øyne

 • Skyll med lunkent rennende vann og myk stråle i 15 minutter
 • Kontakt lege ved vedvarende symptomer eller forverring av symptomer etter skylling