Ski og annen idrett

Klister til ski og håndball inneholder stoffer som kan virke irriterende. Glider kan gi symptomer både ved innånding og ved smaking.

Skivoks
Foto: Mostphotos

Ved behov, kontakt Giftinformasjonen på telefon 22 59 13 00 for råd om videre oppfølging. Ved alvorlige symptomer, ring 113.

Glider

Glider kan gi symptomer både ved innånding og ved smaking. ​Det er derfor viktig å ha god utlufting eller godt ventilerte rom når skiene påføres glider. De ulike produktene kan ha forskjellig giftighet.

Førstehjelp ved uhell med glider

Ve​d svelging​​

 • Gi litt å drikke.
 • Ved vedvarende hoste eller pusteproblemer, kontakt lege/sykehus
 • Kontakt Giftinformasjonen om råd for eventuell videre oppfølging.

Ved innån​ding

 • Frisk luft og hvile.
 • Kontakt lege ved symptomer som hoste, tungpustethet eller sløvhet.

Ved sprut i øyet​​

 • Skyll øyet godt med rennende lunket vann og myk stråle.
 • Dersom symptomene vedvarer, kontakt lege for vurdering.

Ved søl på h​ud

 • Skyll og vask ​huden godt.

Klister

​Klister til ski og håndball innholder stoffer som kan virke irriterende. Klister er lite farlig å smake på, men ved inntak utover en liten smak kan mage- og tarmsymptomer oppstå. Ved innånding av gasser kan luftveisirritasjon med hoste og tungpustethet forkomme.

​Førstehjelp ved uhell med klister

Ved svelging​

 • Gi litt å dr​​ikke.

Ved søl i øynene​​

 • Skyll godt med lunkent rennende vann. 
 • Ved vedvarende symptomer etter skylling kontakt lege.​

Ved hudkontakt​​

 • Skyll og vask huden​ godt.

Ved innånding​​

 • Frisk luft og hvile.
 • Ved symptomer kontakt Giftinformasjonen for råd om videre oppfølging.

Skismøring

Skismøring og skivoks ​er oljebaserte produkter som har fast konsistens.

Ved svelging

Skivoks inneholder petroleumsdestillater, men på grunn av fast form er det liten fare for forgiftning ved svelging.

Hvis skivoks spises i større mengder, kan følgende symptomer oppstå:

 • Kvalme
 • Oppkast
 • Diaré

Gi litt drikke.

Sykkelolje

​Sykkelolje inneholder petroleumsdestilllater og kan virke irriterende på slimhinner og øyne. Tyntflytende sykkeolje kan i tillegg gi lungepåvirkning om den kommer over i luiftveiene.

Ved svelging

Ved svelging av sykkelolje kan følgende symptomer oppstå:

 • Kvalme
 • Brekninger
 • Oppkast
 • Diaré

Ved innånding​​

Risikoen for at oljen kommer over i luftveiene er liten, fordi den ofte er tyktflytende. Tyntflytende sykkelolje gir en økt risiko for lungepåvirkning, og regnes som mer problematisk.

​​For mer informasjon om petroleumsdestillater, se oljebaserte produkter.​