Bilprodukter

Bensin, samt produkter som brukes til vedlikehold og oppussing av bil, kan gi alvorlige forgiftninger.

Bil får bensin
Foto: Mostphotos

Kontakt Giftinformasjonen ved behov på telefon 22 59 13 00 for råd om videre oppfølging. Ved alvorlige symptomer, ring 113.

Bensin

​Bensin er et petroleumsdestillat. Å få i seg en liten slurk av dette produktet kan i verste fall føre til alvorlig lungepåvirkning.

Symptomer ved forgiftning med bensin

Ved svelging:

 • Lungepåvirkning med hoste, tungpustethet og eventuelt sløvhet
 • Kvalme og oppkast
 • Nedsatt bevissthet

Øy​​​​ne

 • Irritasjon​​

Hu​​​d

 • Avfettende og uttørrende
 • Ved langvarig kontakt kan det oppstå blemmedannelse og utslett i huden. 

Førstehjelp ved forgiftning med bensin

Ved svelging

 • Gi litt å drikke for å skylle slimhinnene i munn og svelg (ikke mer enn 1-2 dl).
 • Ikke fremkall brekninger.
 • Ved langvarig hoste, tungpustethet eller sløvhet skal vedkommende observeres på sykehus.
Hvis det ikke har oppstått noen symptomer fra luftveiene innen 6 timer etter uhellet, er faren for alvorlig forgiftning liten​. Hvis du har drukket mer enn en liten slurk bensin, kontakt Giftinformasjonen for råd om videre oppfølging.

Øyn​​e

 • Skyll straks med lunkent rennende vann.
 • Kontakt lege ved vedvarende ubehag.

Hu​​​​d

 • Skyll og vask huden godt.

Bremsevæske

Bremsevæske er et svært giftig produkt, der selv små inntak kan gi alvorlige forgiftninger. Bremsevæske inneholder ofte glykoler/glykoletere av forskjellige typer og i forskjellige kombinasjoner. Hvis noen har drukket bremsevæske, kontakt Giftinformasjonen for råd om videre oppfølging.

Symptomer​​

In​​ntak

Hvis man har fått i seg bremsevæske, kan symptomer som kvalme, oppkast, svimmelhet, sløvhet og bevisstløshet komme ganske raskt. Noe senere kan det oppstå symptomer som hyperventilering, nyrepåvirkning, koma og kramper. 

Ø​y​​ne

Bremsevæsker er irriterende for øynen​e og kan gi symptomer som for eksempel rødhet, svie og smerter hvis man får det på øynene.

​​Førstehj​​elp

​In​​ntak

Hvis du har fått i deg bremsevæske​​, ta gjerne litt å drikke. Kontakt Giftinformasjonen for råd om videre oppfølging.

Øy​ne

Hvis du har fått en sprut bremsevæske i øynene, skyll straks med rennende lunkent vann. Kont​​​akt lege ved vedvarende ubehag etter skylling.

Frostvæske

​Frostvæske innholder ofte etylenglykol. Etylenglykol er svært giftig. Selv en liten slurk frostvæske kan gi en alvorlig forgiftning. Hvis noen har drukket frostvæske, kontakt Giftinformasjonen for råd om videre oppfølging.

​Symptomer​

Ofte vil symptomer som kvalme, oppkast, svimmelhet og redusert bevissthetsnivå komme først, senere kan det oppstå symptomer som hyperventilering, nyrepåvirkning, koma og kramper.

Hvis man får frostvæske i øyne kan symptomer som for eksempel rødhet, svie og smerter oppstå.

Førstehjelp

Svelging​​

 • Gi noe å drikke.
 • Kontakt Giftinformasjonen for vurdering.

Øyne​

 • Skyll straks noen minutter med rennende lunkent vann og myk stråle.
 • Kontakt lege ved vedvarende ubehag etter skylling.

Kondensfjerner

​Kondensfjerner er giftig. Kondensfjernere innholder ofte etanol eller isopropanol. Hvis noen har drukket kondensfjerner, kontakt Giftinformasjonen for råd om videre oppfølging.

Symptomer

Inntak​​

 • Kvalme
 • Oppkast
 • Beruselse
 • Bevistløshet
 • Pusteproblemer

Øyne​

 • Svie, rødhet
 • Tåreflod

Førstehjelp

Inntak

 • Gi litt drikke. 
 • Kontakt Giftinformasjonen for ​​råd om videre oppfølging

​​Øyne

 • Skyll godt med rennende lunkent vann. 
 • Kontakt lege ved vedvarende symptomer.
  

Rustfjerner

​Mange rustfjernere er farlige å få i seg eller på seg. Rustfjernere innholder forskjellige kjemiske forbindelser. Giftigheten til produktet avhenger av sammensetningen. Ved uhell, kontakt Giftinformasjonen på telefon for råd om videre oppfølging.

Behandling

Ved svelging​

 • Gi drikke. 
 • Kontakt Giftinformasjonen for råd om videre oppfølging.

Søl i øyne​

 • ​Skyll straks med rennende lunkent vann og myk stråle. 
 • Kontakt Giftinformasjonen for råd om videre oppfølging.

Søl på hud​

 • Skyll huden godt. 
 • Kontakt Giftinformasjonen for råd om videre oppfølging.

Ved innånding

 • Frisk luft og hvile. 
 • Ved symptomer kontakt lege.​

Smøreolje

Smøreolje inneholder petroleumsdestillater, men regnes som lite farlig å smake på.

​Smøreoljer kan virke irriterende på slimhinner og øyne. Ved svelging kan det føre til kvalme, brekninger, oppkast og diaré. Risikoen for at oljen kommer over i luftveiene er liten, fordi den er tyktflytende. For mer informasjon, se oljebaserte produkter eller kontakt Giftinformasjonen for råd.

Spylervæske

​Vindusspylervæske brukes til rengjøring av bilruter og kan kjøpes ferdig blandet eller i konsentrat. Vindusspylervæsken inneholder som oftest etanol og/eller isopropanol. Ved svelging av en liten slurk er det liten risiko for forgiftning. Ved større mengder, kontakt Giftinformasjonen for råd om videre oppfølging.

Behandli​​ng

​​Ved inntak​

 • Gi litt å drikke.
 • Ved inntak utover en liten slurk, kontakt Giftinformasjonen for råd og veiledning.

Ved søl i øyet​​​

 • Skyll straks noen minutter med lunkent, rennende vann og myk stråle.
 • Kontakt lege ved vedvarende symptomer.

​Ved hudkontakt​​

 • Skyll og vask huden.