Sport og fritid

17. mai

Grunnlovsdagen er tiden for is, brus og pølser. Giftinformasjonen har likevel erfaring med at forgiftningsuhell også skjer denne dagen.

Bilprodukter

Bensin, samt produkter som brukes til vedlikehold og oppussing av bil, kan gi alvorlige forgiftninger.

Bunnstoff til båt

Bunnstoff som brukes idag er mindre giftig enn tidligere, men det er fremdeles fare for forgiftning ved bruk av bunnstoff.

Fest og høytid

Svelging av fyrverkeri og stjerneskudd kan gi forgiftning, mens smaking på røkelse, glowsticks eller størknet snøspray er lite farlig.

Ski og annen idrett

Klister til ski og håndball kan være irriterende. Skirens og sykkelolje kan gi lungepåvirkning hvis de kommer over i luftveiene.

Symaskinolje

Symaskinolje inneholder petroleumsdestilllater. De tyktflytende symaskinoljene regnes som lite farlig å smake på.