Du har en nettleser som vi ikke støtter. Les om godkjente OS/nettleserversjoner

Hopp til hovedmeny Hopp til innholdet

Skadedyrbekjempelsesmidler

Skadedyrbekjempelsesmidler brukes i bekjempningen av mus, rotter og insekter i hus, tekstiler etc. Produktene kan ha svært forskjellig sammensetning og giftighet. Ved uhell kontakt Giftinformasjonen på telefon for råd om videre oppfølging. Ved alvorlige symptomer ring 113.

​Skadedyrbekjempelsesmidler kan ​​inneholde ulike virkestoff som superwarfariner, kolinesterasehemmere, pyretriner og pyretroider, løsemidler og tilsetningsstoffer og kan være alt fra lite til svært giftige.

​Skadedyrbekjempels​esmidler representerer en forgiftningsrisiko ved uhell eller ved uforsiktig og uriktig bruk. Produkter til profesjonell bruk utgjør ofte en større forgiftningsfare enn produkter som er beregnet til bruk av privatpersoner.

 

Symptomer

Symptomer/kliniske tegn som kan oppstå ved en eksponering ovenfor slike produkter varierer fra produkt til produkt avhengig av virkestoffer/løsemiddel.​
 

Beha​ndling

Ved svelging​​​

  • Gi drikke.

  • Kontakt Giftinformasjonen for råd om videre oppfølging.

Søl i øyne​

  • Skyll godt med rennende lunkent vann.

  • Ved vedvarende symptomer etter skylling kontakt lege.

Søl på hud​​

  • Skyll og v​ask huden godt.

Innånding​​

  • Frisk luft og hvile.

  • Kontakt Giftinformasjonen for råd om videre oppfølging.