Du har en nettleser som vi ikke støtter. Les om godkjente OS/nettleserversjoner

Hopp til hovedmeny Hopp til innholdet

Sement

Sement er et sterkt irriterende til etsende produkt. I alvorlige tilfeller kan sement gi dype etsekader. Øyne er spesielt sårbare. Sement inngår også som bestandel i blant annet mørtel, betong, flislim og liknende.

Sement er sterkt irriterende og etsende
Foto: Colourbox

​Symptomer ved uhell med sement

Svelging​​​

Irritasjonssymptomer som rø​dhet og svie i munn og svelg. Etseskader i alvorlige tilfeller. 

Øyne​​​

Fare for alvorlig etseskade. Det ka​n ta tid før symptomer oppstår.

Hud​

Irritasjonssymptomer som rødhet og svie. Etseskader i alvorlige tilfeller. Det kan ta tid før symptomer oppstår.

​Førstehjelp ved uhell med sement

Ved svelging​​

  • Skyll munn og gi drikke i små porsjoner. 

  • Kontakt Giftinformasjonen for råd om videre oppfølging.

Søl i øyne​​

  • Start skylling med lunkent rennende vann straks.

  • Kontakt Gifitnformasjonen for råd om videre oppfølging.

Søl på hud​

  • Fjern tilsølte klæ​r, skyll og vask huden grundig. 

Ved kontakt med våt sement kan det være nødvendig å skylle len​ge. Kontakt lege/sykehus hvis det er sølt våt sement over store hudområder eller hvis det oppstår sårdannelse.

 

For mer informasjon om etseskader​​​ les artikkelen: alkalier

 ​​