Salmiakk og klorin må ikke blandes

Kloramingass dannes ved blanding av hypokloritt og ammoniakk. Vanligste måte å bli utsatt for kloramingass på er ved å blande klorin og salmiakk i vaskebøtta.

Foto: Kari Kohvakka/Johnér

Symptomer på kloramingassforgiftning

Innånding

 • Hoste
 • Svie i nese og hals
 • Kvalme og oppkast
 • Økt spyttproduksjon
 • Hodepine
 • Brystsmerter og tung pust

Symptomene er ubehagelige og når gjerne sin topp innen 2 timer. De går ofte over innen 3-6 timer. Det er sjelden kloraminforgiftninger blir alvorlige, men ved eksponeringer over tid i små rom med dårlig lufting kan likevel kraftige symptomer oppstå. I slike tilfeller kan sykehusinnleggelse bli nødvendig. Astmatikere og atopikere får oftere symptomer enn andre pasienter.

Øyne

Eksponering for kloramingass over flere timer kan gi overfladisk øyeirritasjon.

Førstehjelp ved kloramingassforgiftning

Innånding

 • Unngå å være i rommet med kloramingass. Luft ut.
 • Unngå fysisk aktivitet i 24-48 timer etter eksponeringen
 • Kontakt Giftinformasjonen for råd om videre oppfølging

Øyne

 • Skyll øynene med rennende lunkent vann i noen minutter
 • Symptomer går vanligvis over innen et døgn uten videre behandling
 • Kontakt lege ved vedvarende og/eller kraftige symptomer

Ta gjerne kontakt med Giftinformasjonen for råd om behandling og videre oppfølging.