Du har en nettleser som vi ikke støtter. Les om godkjente OS/nettleserversjoner

Hopp til hovedmeny Hopp til innholdet

Plumbobomber

Det har oppstått en trend blant unge å lage såkalte "plumbobomber" av avløpsåpnere. Dette har for mange vært sett på som en uskyldig rampestrek, men kan få svært alvorlige konsekvenser. Plumbo og tilsvarende produkter er sterkt etsende. Får man dette i øynene kan det i verste fall føre til varig blindhet. Har du vært utsatt for avløpsåpner bør du starte skylling straks. Ring 113 ved alvorlige symptomer. Kontakt Giftinformasjonen eller lege for råd om videre oppfølging og behandling.

​Å lage "plumbobomber" er farlig. I en lukket beholder vil plumbo og lignende kjemikalier sammen med vann kunne føre til en eksplosjon og spre etsende væske over et stort område. Det har skjedd flere ulykker hvor beholderen har "eksplodert" i hendene før man har rukket å legge den fra seg.

Plumbo og tilsvarende pro​dukter er sterkt etsende. Væsken som spres vil kunne føre til alvorlige etseskader på øyne, hud og slimhinner. Sprut av avløpsåpnere i øynene vil kunne medføre varig blindhet.

  • For informasjon om alkalisk etsende stoffer og førstehjelpsråd se alkalier

  • Ta videre kontakt med Giftinformasjonen eller lege for råd dersom du er blitt utsatt for væske fra ​"plumbobomber". Ring 113 ved alvorlige symptomer.