Du har en nettleser som vi ikke støtter. Les om godkjente OS/nettleserversjoner

Hopp til hovedmeny Hopp til innholdet

Plantevernmidler kan være giftig

Plantevernmidler omfatter ugress-, insekt-, skadedyrbekjempelses- og soppmidler. Produktene kan ha svært forskjellig sammensetning og giftighet. Ved uhell kontakt Giftinformasjonen for råd om videre oppfølging. Ved alvorlige symptomer ring 113.

​Plantevernmidler kan inneholde ulike virkestoff som kolinesterasehemmere, pyretriner og pyretroider, glyfosat, fenoksysyrer, løsemidler og tilsetningsstoffer, og kan være alt fra lite til svært giftige. Plantevernmidler representerer en forgiftningsrisiko ved uhell eller ved uforsiktig og uriktig bruk. Produkter til profesjonell bruk utgjør ofte en større forgiftningsfare enn produkter som er beregnet til bruk av privatpersoner.

Symptomer

Symptomer/​​kliniske tegn som kan oppstå ved en eksponering ovenfor slike produkter varierer fra produkt til produkt avhengig av virkestoffer, løsemidler og konsentrasjon.

 

Behandling

Ved svelging​

  • Gi drikke. 

  • Kontakt Giftinformasjonen for råd om videre oppfølging.

Søl i øyne​​

  • Skyll godt med rennende lunkent vann. 

  • Kontakt lege ved vedvarende symptomer etter skylling.

Søl på hud​​

  • Skyll og vask huden godt med såpe. 

  • Kontakt Giftinformasjonen for råd om videre oppfølging.

Innånding​​

  • Frisk luft og hvile. 

  • Kontakt Giftinformasjonen for råd om videre oppfølging.