Du har en nettleser som vi ikke støtter. Les om godkjente OS/nettleserversjoner

Hopp til hovedmeny Hopp til innholdet

Maursyre

Maursyre er en organisk syre med stikkende vond lukt som kan gi etseskade ved søl på huden eller ved sprut i øynene. Ved svelging eller utbredt hudkontakt kan det også oppstå andre forgiftningssymptomer. Har du vært utsatt for etsende maursyre, kontakt lege/sykehus eller Giftinformasjonen for råd. Ved alvorlige symptomer ring 113

​​Maursyre brukes blant annet som ensileringsvæske ved siloproduksjon i landbruket og i industri. Syren kan virke irriterende til sterkt etsende på slimhinner, øyne og hud avhengig av konsentrasjon og varighet av kontakttid. Den kan tas opp i kroppen hvis den svelges eller ved hudkontakt.

Symptomer ved uhell med maursyre

Symptomene kan variere avhengig av konsentrasjonen på syren, mengde eksponert for og kontakttid. De første symptomene vil ofte være:
 • svie/smerte i munn, svelg, øyne og hud

 • etseskader

 • brekninger

 • magesmerter

 • diaré

Ved alvorlige forgiftninger kan det etter noen timer oppstå blodforandringer, blodtrykksfall, nedsatt bevissthet og nyrepåvirkning.

Behandling ved uhell med maursyre

Svelging

 • Gi drikke, gjerne melk eller vann, i små porsjoner

 • Fremkall ikke brekninger

 • Kontakt Giftinformasjonen for vurdering

 • Ved svelging av etsende konsentrasjoner eller store mengder, kontakt straks lege/sykehus, eventuelt ring 113

 

Sprut i øyne

 • Skyll straks med rennende vann i minst 15 minutter

 • Kontakt Giftinformasjonen for råd

 • Ved fare for etseskade anbefales lang skylletid og videre behandling hos lege/på sykehus

 • Det er viktig å skylle også under transport til lege/sykehus

 

Søl på hud​

 • Fjern tilsølte klær, klokker og lignende

 • Skyll grundig med rennende vann

 • Kontakt Giftinformasjonen for vurdering

 • Ved fare for etseskade eller søl på store hudområder kreves lang skylletid og videre behandling hos lege/på sykehus

 

Innånding

 • Sørg for frisk luft og hvile

 • Ved symptomer fra luftveiene, kontakt lege/sykehus for observasjon