Du har en nettleser som vi ikke støtter. Les om godkjente OS/nettleserversjoner

Hopp til hovedmeny Hopp til innholdet

Maling, lakk og beis - vannbasert

Vannbasert interiørmaling/beis/lakk bruker i stor grad vann som løsemiddel. Mindre mengder av andre løsemidler som glykoler eller glykoletere kan forekomme. Selv om malingen har en sterk farge, inngår pigmenter i interiørmaling i veldig små mengder, og utgjør generelt ikke et forgiftningsproblem. Inntak av små mengder med vannbasert maling er lite farlig. Inhalasjon av løsemiddel er et lite problem da løsemiddelet i stor grad er vann. Kontakt Giftinformasjonen for opplysninger om det enkelte produkt.

Vannbasert maling, lakk og beis er lite giftig
Foto: Johnér Bildbyrå AB

​Førstehjelp


Ved svelg​​ing

  • Gi drik​ke

Hvis det er spist større mengder, kontakt Giftinformasjonen for råd om videre oppfølging


Ved hudko​ntakt

  • Skyll og vask huden

Ved søl i​ øyne

  • Skyll straks med rennende vann og myk stråle et par minutter

  • Kontakt lege ved vedvarende symptomer etter skylling