Du har en nettleser som vi ikke støtter. Les om godkjente OS/nettleserversjoner

Hopp til hovedmeny Hopp til innholdet

Maling, lakk og beis - oljebasert

Oljebasert interiørmaling/beis/lakk bruker stort sett petroleumsbaserte (nafta, whitespirit) løsemidler. Inntak av petroleumsprodukter (oljebaserte produkter) kan gi lungeskade, og inntak av større mengder kan også gi bevisthetspåvirkning. Inhalasjon av løsemiddel kan gi kan symptomer som tretthet, svimmelhet, kvalme og brekninger. Pigmentene (fargestoffene) som inngår i malingen utgjør normalt ikke noe forgiftningsproblem. Kontakt Giftinformasjonen for opplysninger om det enkelte produkt.

Oljebasert maling, lakk og beis kan gi forgiftninger
Foto: Johnér Bildbyrå AB

Førstehjelp


Svelgin​g

  • Gi litt å drikke​

  • Ikke fremkall brekninger

  • Medisinsk kull har ikke effekt.

  • Ved hoste, irritasjon fra luftveiene, brekninger, sløvhet, tretthet eller blekhet, kontakte legevakt/sykehus.

Hvis ikke symptomer har oppstått innen 6 timer etter inntaket, kan man regne faren som over.
 

Hu​​​d

  • Vask det aktuelle hudområdet grundig med mild såpe og vann

  • Smør huden inn med fuktighetskrem etter vask. Dette motvirker produktets uttørkende effekt.

Ø​ye

  • Grundig skylling med lunkent vann og myk stråle i 5-10 minutter​

  • Kontakt lege ved vedvarende ubehag.

​Innånding

  • Pasienten flyttes til frisk luft og holdes varm og i ro.

  • Ved hoste og pustebesvær kontakt lege.

 
Giftinformasjonen har opplysninger om sammensetning av svært mange produkter og har erfaring med å vurdere forgiftningsrisiko. Ta kontakt med Giftinformasjonen for råd om videre oppfølging når uhellet er ute, eller kontakt lege. Ring 113 ved alvorlige symptomer. ​