Du har en nettleser som vi ikke støtter. Les om godkjente OS/nettleserversjoner

Hopp til hovedmeny Hopp til innholdet

Maling, lakk og beis

Ved bruk av vanlig maling, lakk eller beis til tre og interiør, er løsemidlet i malingen det største forgiftningsproblemet. Spesialmalinger kan være giftige på andre måter. Epoxymalinger kan være etsende, spesielt herder delen av malingen. Polyuretan malinger inneholder isocyanater som kan gi irritasjon og hypersensitivitet. Kunstnermaling kan inneholde giftige tungmetaller (f.eks bly og kadmium) som pigmenter. Kontakt Giftinformasjonen for opplysninger om det enkelte produkt.

Løsemidler i maling, lakk og beis kan gi forgiftninger
Foto: Johnér Bildbyrå AB
​Maling, lakk og beis kan inneholde forskjellige løsemidler. Løsemidlene kan være f.eks vann, petroleumsprodukter (white spirit, nafta), aromatiske hydrokarboner (f.eks. toluen eller xylene), eteriske oljer (terpentin fra nåletrær) eller glykoler/glykoleter. Vanlige interiørmalingene er enten basert på vann eller olje/petroleum som løsemiddel.
 

Førstehjelp/behandling

Ved sve​lging

  • Gi noe å drikke​
  • Kontakt Giftinformasjon for råd om videre oppfølging

Hudkontak​​t

  • Skyll og vask huden godt

Søl i øy​ne

  • Skyll straks med rennende lunkent vann i noen minutter
  • Kontakt Giftinformasjonen for råd om videre oppfølging

Innånding

  • Pasienten flyttes til frisk luft og holdes varm og i ro
  • Ved hoste og pustebesvær kontakt lege
For mer utfyllende informasjon se: maling, lakk, beis-vannbasert og maling, lakk, beis-oljebasert.