Du har en nettleser som vi ikke støtter. Les om godkjente OS/nettleserversjoner

Hopp til hovedmeny Hopp til innholdet

Lim - organiske løsemidler

Lim av typen kontaktlim og universallim inneholder normalt organiske løsemidler som aceton, toluen og xylen. Ved uhell kontakt Giftinformasjonen for råd om eventuell oppfølging.

​​​Kontaktlim/universallim

Inntak av små mengder (smakt på, fått litt i munnen) er som regel lite farlig. Inntak av større mengder eller intens innånding kan føre til forgiftning.

Symptomer på forgiftning er lokalirritasjon, kvalme, hodepine, trøtthet og bevissthetspåvirkning.

 

Behandling

 

Svelg​ing

  • Gi drikke.

  • Kontakt Giftinformasjonen for råd om videre oppfølging.

Hudko​​ntakt

  • Ta av tilsølte klær.

  • Tørk bort lim.

  • Skyll og vask huden grundig med mild såpe og vann.

Øyeekspo​​nering

  • Skyll øyet straks med lunkent rennende vann i myk stråle.​

  • Kontakt lege hvis vedvarende symptomer.

​​Inhalas​jon

  • Frisk luft og hvile.

  • Ved nedsatt bevissthet, eller symptomer fra luftveiene, kontakt lege. 

Se eventuelt sniffing